Skip to product information
1 of 2

CHAMPA GARDEN SHOP

ປື້ມຈຳປາໃນດວງໃຈລາວ Barcode (9789932070657)

ປື້ມຈຳປາໃນດວງໃຈລາວ Barcode (9789932070657)

Regular price ₭100,000.00 LAK
Regular price Sale price ₭100,000.00 LAK
Sale Sold out
Tax included.

Available quantity in stock: >>> 999 <<<

ປື້ມຫົວນີ້ ສະເໝີຂໍ້ມູນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຕົ້ນຈຳປາ ໃນລາວ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບຄົນລາວ ແລະ ຊາດລາວ ນັບແຕ່ຊ້ານານມາແລ້ວ ບົດບາດຂອງ  ເພງຈຳປາເມືອງລາວ ຕໍ່ຈິດອາລົມຂອງຄົນລາວ ແລະ ບາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວົງການດອກຈຳປາໃນສາກົນ ວິທີການປູກແລະການຂະຫຍາຍພັນ

Shipping & Returns

Delivery within Vientiane Capital in a radius of 3km we charge 15.000 Kip. To other provinces shipping cost is based on the logistic company rates. If the product is not in a good conditon, please let us know immidiately. We will change it for you.

View full details